Scan GWW

Projectkenmerken

1. Welk type project wilt u realiseren?

2. Wat is de omvang van uw project?

Investeringskosten (€)

Basiskengetal voor investeringskosten, exclusief grondkosten en onteigeningskosten. Prijspeil februari 2011 (exclusief BTW). Uitgangspunt: basis vormfactoren

3. In welke fase bevindt het project zich nu?

?

Nu = het moment van keuze voor een bepaalde bouworganisatievorm

4. Wat is de gewenste opleverdatum?

Geen harde datum

Wat voor type opdrachtgever bent u?

5. In welke omschrijving herkent u zich als opdrachtgever het best?

Hands OnUitbesteden

Uitbesteden:

  • Mijn prioriteit ligt bij het primair proces, het liefst heb ik te doen met 1 aanspreekpunt.
  • Ik vertrouw op de expertise van de markt.
  • Ik kan de kaders en prestaties omschrijven waaraan het project moet voldoen.
  • Ik ben bereid me vroegtijdig aan kaders te binden op gebied van onder andere planning, kwaliteit en geld.
  • Ik wil het beheer en onderhoud uitbesteden aan een derde.
  • Mijn organisatie heeft onvoldoende capaciteit om het project in te vullen.

Financiële aspecten

Geef bij onderstaande stellingen aan of u het eens dan wel oneens bent met de stelling.

Volledig mee oneensVolledig mee eens

Wat zijn de risico's?

Wat zijn de risico's in uw project

Geef bij onderstaande risico's aan of deze al dan niet van toepassing zijn op het project.

Volledig mee oneensVolledig mee eens

16. In welke omschrijving herkent u zich als opdrachtgever het best?

Zelf beheersenBij de markt leggen

Bij de markt leggen:

Ik wil de risico's zoveel mogelijk bij de markt leggen en ben bereid daarvoor te betalen en zeggenschap in te leveren.
  • Risico's mijden of overdragen aan marktpartijen.
  • Risico's verzekeren.
  • Risico's afkopen.

Projectgegevens

Wilt u uw gegevens invullen? (optioneel)

U ontvangt per e-mail een link om de resultaten van de scan later nogmaals te bekijken.


Uitkomst scan

Voor een toelichting op de bouworganisatievorm, zie 'Bouworganisatievormen'.