Scan Utiliteitsbouw

Projectkenmerken

1. Welk type project wilt u realiseren?

2. Wat is de omvang van uw project?

Oppervlakte (m2 BVO)Indicatie bouwkosten (€)

Basiskengetal voor bouwkosten, exclusief grondkosten. Prijspeil februari 2011 (exclusief BTW). Uitgangspunten: basis vormfactoren en basis installatieconcept. Bron: www.bouwkostenkompas.nl

Indicatie investeringskosten (€)

Basiskengetal voor investeringskosten, exclusief grondkosten. Prijspeil februari 2011 (exclusief BTW). Uitgangspunten: basis vormfactoren en basis installatieconcept

3. In welke fase bevindt het project zich nu?

?

Nu = het moment van keuze voor een bepaalde bouworganisatievorm

4. Wat is de gewenste opleverdatum?

Geen harde datum

Wat voor type opdrachtgever bent u?

5. In welke omschrijving herkent u zich als opdrachtgever het best?

Financiële aspecten

Geef bij onderstaande stellingen aan of u het eens dan wel oneens bent met de stelling.

Helemaal oneensHelemaal eens

Risico's

Geef bij onderstaande risico's aan of deze al dan niet van toepassing zijn op het project.

Helemaal niet van toepassingVolledig van toepassing

Projectgegevens

Wilt u uw gegevens invullen? (optioneel)

U ontvangt per e-mail een link om de resultaten van de scan later nogmaals te bekijken.


Uitkomst scan

Voor een toelichting op de bouworganisatievorm, zie 'Bouworganisatievormen'.